TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA


 • Žiadosť o prijatie žiaka na povinnú školskú dochádzku  PDF   DOCX

 • Žiadosť o individuálne vzdelávanie žiaka  PDF   DOCX

 • Žiadosť o osobitné plnenie povinnej školskej dochádzky  PDF   DOCX

 • Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky  PDF   DOCX

 • Žiadosť o odhlásenie zo základného vzdelávania na vašej škole  PDF   DOCX

 • Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky  PDF   DOCX

 • Žiadosť o oslobodenie z telesnej a športovej výchovy  PDF   DOCX

 • Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania  PDF   DOCX

 • Žiadosť rodiča o vyradenie žiaka z variantu B – športová príprava  PDF   DOCX

 • Žiadosť o odškodnenie bolestného pri školskom úraze  PDF   DOCX

 • Dotazník k zápisu do prvého ročníka ZŠ  PDF   DOCX


 • TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE ŠKD


 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD  PDF   DOCX

 • Zápisný lístok dieťaťa do ŠKD  PDF   DOCX

 • Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

 • Oznámenie o zmene času odchodu dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

 • Vyhlásenie dieťaťa z ŠKD  PDF   DOCX

 • Splnomocnenie  PDF   DOCX


DOKUMENTY