Ponuky práce ZŠ, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Na tejto stránke nájdete informácie o voľných pracovných miestach:


Informácia o pracovnom mieste: Školský špeciálny pedagóg

Miesto výkonu práce:

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.

Zoznam potrebných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) profesijný životopis

c) súhlas so spracovaním osobných údajov

d) kópie dokladov o vzdelaní

Iné požiadavky:

od 1.marca 2018

Adresa zamestnávateľa:

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Kontakt zamestnávateľa:

045/5362169

zssekier@gmail.com