Ponuky práce ZŠ, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Na tejto stránke nájdete informácie o voľných pracovných miestach:


Informácia o pracovnom mieste: Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)

Miesto výkonu práce:

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Kvalifikačné predpoklady:

VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Zoznam potrebných dokladov:

a) žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

b) profesijný životopis

c) súhlas so spracovaním osobných údajov

d) kópie dokladov o vzdelaní

Termín nástupu:

od 17.11.2017 zastupovanie materskej dovolenky

Adresa zamestnávateľa:

Základná škola, J. Alexyho 1941/1, Zvolen

Kontakt zamestnávateľa:

045/5362169

zssekier@gmail.com