K R O N I K AHviezdoslavov Kubín 2018


28. február 2018 sa stal v našej škole sviatkom poézie a prózy. Odohralo sa školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, v ktorom súťažilo 32 žiakov druhého stupňa. Strávili sme príjemné popoludnie. Mnohí súťažiaci nás očarili a potešili.

Najúspešnejší však mohli byť len niektorí:

Kategória 5.-6.ročník- poézia:

Kategória 5.-6.ročník- próza:

1.miesto: Charlotte Šaškievičová- 6.C

1.miesto: Kristína Klimová- 5.B

2.miesto: Filip Schmidt- 6.C

2.miesto: Jakub Gondáš- 5.C

3.miesto: Sofia Gracelová- 5.A

3.miesto: Marianna Kosková- 5.B

Kategória 7.-9.ročník- poézia:

Kategória 7.-9.ročník- próza:

1.miesto: Peter Kováčik- 8.A

1.miesto: Sára Podhradská- 7.C

2.miesto: Ľuboš Piecka- 7.B

2.miesto: Danka Pham- 7.C

3.miesto: Terézia Rajnicová- 8.B

3.miesto: Darina Paprčková- 7.C

3.miesto: Sára Luptáková- 7.A


Súťažiacim ďakujeme za pekné chvíle a víťazom blahoželáme !


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS