K R O N I K AČo vieš o drogách a zdravej výžive?


Čo namiesto drogy? Čo mi prinesie šťastie a spokojnosť? Mladí ľudia musia odolávať rôznym nástrahám, lákadlám, ktoré prináša dnešný životný štýl, ale ktoré môžu vážne poškodiť ich zdravie. Na tieto otázky sa siedmaci a peer aktivisti dozvedeli odpovede v príspevkoch spolužiakov na detskej konferencii „Križovatky šťastia“ na ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene. Svoje vedomosti si overili siedmaci aj v školskom súťažnom kvíze „Čo vieš o drogách a zdravej výžive?“. Kvíz pre nich pripravila koordinátorka prevencie Mgr. Ľubica Hradská a peer aktivisti Michal Gondáš a Michaela Hanesová. Trojčlenné družstvá museli odpovedať na pripravené otázky o škodlivosti drog, o zdravom životnom štýle, o zdravej výžive, o tom, čo hovoria zákony SR. Najlepšie boli pripravené družstvo 7.A triedy:
1. miesto – 7.A - Roman Šuchma, Gregor Prostiňák, Maximilián Homola
2. miesto – 7.C - Lukáš Adamec, Ella Kučerová, Alžbeta Škvarková
3. miesto – 7.B - Lukáš Ponický, Michal Mistrík, Kristián Ursó.

Všetkým blahoželáme, pretože vedia, že risk nemusí byť vždy zisk!

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS