K R O N I K ADrogy sú cesta do tmy


15.02.2018 sa žiaci 9.A triedy so svojou triednou učiteľkou Mgr. Ľ. Hradskou a so školskou psychologičkou Mgr. Z. Marekovou zúčastnili na úžasnom, výnimočnom multimediálnom protidrogovom predstavení The Dark Trip „Drogy sú cesta do tmy“. Martin Žák - autor, scenárista, režisér a herec v jednej osobe vytvoril divadelnú inscenáciu na základe svojho osobného príbehu, ktorý prežil v Petržalke. Aula ZŠ na Námestí mládeže vo Zvolene bola plná žiakov a ich učiteľov plných očakávania. Kombinácia všetkých umeleckých zložiek urobila predstavenie mimoriadne atraktívnym. Autentická výpoveď skutočného životného príbehu na originálnej scéne nás všetkých intenzívne vťahovala do deja. Všetci sme sa pri neľahkej téme cítili príjemne, tanečné ukážky nás zabávali – a pritom sme rozmýšľali.

„Môj príbeh neskončil v tme. Predstavenie bolo preto, aby ani ten tvoj nemusel. Každý človek je vzácny, život je len jeden. Rozmýšľajte, akých priateľov chcete, objavujte svoje schopnosti, študujte, žite. Robte dobré rozhodnutia, nezatvárajte oči, keď treba niekomu pomôcť. Zmyslom života je láska.“

Týmito slovami sa s prítomnými rozlúčil Martin Žák.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Highslide JS Highslide JS Highslide JS