K R O N I K ABezpečne na ulici a doma – sebaochrana


Ako sa správať v súlade so zákonmi v škole, na ulici, doma a na verejnosti, na čo si treba dávať pozor, ako správne reagovať na prípadné nástrahy, ako správne reagovať v prípade potreby a kde hľadať pomoc prišiel žiakom 6.A triedy vysvetliť inšp. J. Michalík z MsP vo Zvolene. Pán inšpektor odpovedal aj na zvedavé otázky žiakov. Beseda sa uskutočnila v rámci školskej prevencie.


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS