K R O N I K AŠkolský rok 2017/2018

Učiteľka vo vesmíre Lego - prezentácia SAP Slovensko Návšteva knižnice Zdravá výživa
Začiatok_šk_roka 2017/2018 Prevencia - vandalizmus Majsterka Slovenska - Zlatý blyskáč Európsky deň jazykov Svetový deň mlieka