K R O N I K AŠkolské kolo v prednese 2.-4.ročník


V pondelok 21.marca sa víťazi triednych kôl v prednese stretli v školskom kole. V prednese poézie bojovalo 23 detí, v prednese prózy 16 detí. Deti boli rozdelené v dvoch triedach a obe poroty mali veru ťažké rozhodovanie. Všetci zúčastnení odišli so sladkou odmenou a na víťazov čakali aj malé darčeky.

A tu sú výsledky:

Próza

1.miesto Terezka Sokolová, 3.B
2.miesto Filipko Schmidt, 4.C
3.miesto Emka Smutná, 3.B

Poézia

1.miesto Erika Davidíková, 4.B
2.miesto Danko Veterník, 3.A
3.miesto Ninka Padyšáková, 2.A

Všetkým blahoželáme a veríme, že nás víťazi budú dobre reprezentovať aj na obvodnom kole.

ik


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS