K R O N I K AŠaliansky Maťko – prednes povestí


Každoročne v decembri sa koná školské kolo v prednese slovenských povestí. V školskej knižnici sa 17.a 18. 12. 2013 za účasti žiakov druhého až siedmeho ročníka konalo školské kolo Šalianskeho Maťka v 1., 2.a 3. kategórii.

V I. kategórii sme ocenili žiakov:
1. miesto – Marko Juhás, 3.A
2. miesto Danka Pham, 3.B
3. miesto Sára Podhradská, 3. B

V II. kategórii bolo prihlásených bolo 11 žiakov 4. a 5. ročníka, no z rôznych dôvodov sa zúčastnilo len 7 žiakov. Ocenili sme nasledujúcich:
1. miesto - Michaela Krajčiová, 5. A
2. miesto - Zuzana Korpášová, 5. C
3. miesto - Michaela Hanesová, 4. B

V III. kategórii súťažilo tiež 7 žiakov 6.a 7. ročníka. Ocenili sme nasledujúcich:
1. miesto – Vanesa Malčeková, 6. B
2. miesto – Monika Jarná, 7. C
3. miesto – Kitti Loydlová, 6. A


Všetkým víťazom aj zúčastneným ďakujeme!

foto1