K R O N I K A


Noblesná Viedeň


Dňa 22. mája 2012 sa vybraní žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie, ktorá niesla názov „Noblesná Viedeň“. Svoju púť sme začali prehliadkou prekrásneho barokového paláca Schönbrunn, hlavne jeho záhradami. Mohli sme obdivovať obrovské fontány s najrozličnejšími motívmi, no najčastejšie to boli motívy z antiky. Nasledovala prehliadka Schönbrunn ZOO, na ktorú sa všetci veľmi tešili. Videli sme zvieratá celkom zblízka, dokonca niektorým ponad hlavami preleteli netopiere. Najviac nás zaujali žirafy s ich dlhými krkmi a slony so špecifickým spôsobom jedenia potravy. Presunuli sme sa do centra Viedne, kde sme sa poprechádzali po všetkých nádvoriach Hofburgu a pán sprievodca nám rozdával užitočné informácie. Videli sme taktiež súsošie Márie Terézie, princa Eugena Savojského a navštívili sme kostol sv. Augustína, kde sa vydávala manželka Napoleona Bonaparta, Mária Lujza. Vo Viedni sme si prezreli Dóm sv. Štefana, ktorého vnútorná architektúra nás veľmi oslnila. Počas patrične dlhého rozchodu sme si každý jeden pokúpili suveníry, aby sme mali na tento krásny výlet milú pamiatku. Touto cestou taktiež ďakujeme pani učiteľke Cimbovej, za zorganizovanie celej exkurzie, a pánu sprievodcovi Šperkovi za milý a vecný výklad. Tiež by sme chceli poďakovať i ostatným pani učiteľkám. Zostal nám nezabudnuteľný zážitok.


Ema Koštialiková, 9.A


foto12     foto13     foto14     foto15     foto16

foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11