K R O N I K A


Tehlička pre AfrikuVieme, že Afrika má v súčasnosti veľké problémy s pitnou vodou. Preto sa tento rok opäť uskutočnila zbierka na výstavbu studní, tentoraz v Zimbabwe.
Žiaci a učitelia našej školy opäť ukázali, že majú „srdce na mieste“ a prispeli na výstavbu studne a zaistenie pitnej vody pre žiakov jednej školy. Vyzbierali sme sumu 41,07 eura.
Všetkým darcom a aj dievčatám z 8. A triedy, ktoré pomáhali pri zbierke, ďakujeme.

 

diplomfoto