K R O N I K A


Ocenenie žiakov27. júna 2012 v obradnej sieni Zvolenského zámku boli našim najlepším žiakom odovzdané pamätné listy za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Zvolen v školskom roku 2011/12 v športových súťažiach.


Sú to:

Andrej Antoška – 4.B
Alžbeta Ľuptáková – 8.A
Alena Farkašová - 9.A


obr1

obr2

obr3

obr4

diplom1

diplom2