K R O N I K AKreatívne hodiny nemeckého jazyka
Dňa 29. februára 2012 sa žiaci 9.A, ktorí sa učia nemčinu, zúčastnili na kreatívnej hodine nemeckého jazyka v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Počas takmer dvojhodinového sedenia sme sa pohybovými aktivitami utvrdzovali v nemčine. Hrali sme sa so slovíčkami, vytvárali slovné reťaze a zaujímavé príbehy, písali slová na rôzne začiatočné písmená, hrali sme hádaj na čo myslím a tvorili obrázkový slovník. Hádzali sme si navzájom malú loptičku a pri každom hode sme sa pýtali otázky alebo sme na ne odpovedali. Taktiež sme kreslili na tabuľu so zaviazanými očami a tým si upevňovali vedomosti a slová týkajúce sa častí ľudského tela a zariadenie izby. Takáto spoločná činnosť nielen upevnila kolektív, ale sme sa naučili mnoho nového. Čas ubehol veľmi rýchlo. Pani lektorka Ivica Lenčová bola veľmi príjemná. Pani Šmelková, pracovníčka nemeckej študovne nám ukázala i študovňu nemeckého jazyka priamo v knižnici. V knižnici sa nachádzalo množstvo nemeckej literatúry. Takáto hodina sa všetkým veľmi páčila a zhodli sme sa na tom, že by sme si ju radi zopakovali. A zistili sme, že nemčinu sa nemusíme učiť len naučením sa slovíčok naspamäť, ale aj zábavnou formou.

Ema Koštialiková, 9.Afoto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto7      foto8      foto9      foto10