K R O N I K AKreatívne hodiny nemeckého jazyka
V stredu 16. novembra 20011 sa žiaci 7.A triedy zúčastnili na zaujímavom podujatí, ktoré organizovala Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici. Pani doc. Ivica Lenčová viedla kreatívne hodiny nemeckého jazyka. Vyučovanie hravou formou sa žiakom veľmi páčilo. Žiaci pracovali s nadšením, pri práci vládla vynikajúca atmosféra.foto1      foto2      foto3      foto4      foto5

foto6      foto7      foto8      foto9      foto10

foto12     foto13     foto14     foto15     foto16     foto17

foto18     foto19     foto20     foto21     foto22     foto23