K R O N I K A


Konferencia IKT na 1.stupniDeti z 1.stupňa boli veľmi zvedavé, aké prezentácie si pre nich pripravili šikovní štvrtáci. Moderátorka Zuzka Mullerová uviedla 11 projektov na dve témy. Zaujalo nás, aké knižky deti čítajú. Obľúbené témy sú záhady a strašidlá. S niektorými sme vycestovali do ďalekého sveta, aby sme spoznali krajiny počas Vianoc a vedeli porovnať s dovolenkovou atmosférou. Bolo to super!foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10     foto11

foto12     foto13     foto14     foto15     foto16     foto17
Vyhodnotenie 3. ročníka „Konferencie IKT“ pre žiakov II.stupňa


Dňa 14.6. 2012 sa uskutočnila na našej škole „Konferencia IKT“. Jej cieľom bolo dať priestor žiakom na vzájomnú výmenu svojich skúseností a poznatkov prostredníctvom prezentácií, ktoré si pripravili žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Program bol pestrý a zaujímavý. Pripravených bolo pre nás 13 príspevkov z rôznych oblastí prírodných a humanitných vied, ako sú geografia, biológia, matematika, informatika, astronómia, dejepis a cudzie jazyky. Za porotcovský stôl si zasadli pani učiteľky Obrtancová, Štímelová , Vaculová, Hrušková, pán učiteľ Národa a za mesto Zvolen pani Rašnerová.

Prehliadka prezentácií

Pytagoras a jeho magické čísla – René Horváth (6.B)
Ostrov Krk – Dominika Ďatková, Alžbeta Ľuptáková (8.A)
Cisárovná Alžbeta – Emma Koštialiková (9.A)
Viedeň – Lucia Žigová, Vladimír Čulík (9.A)
Kreslenie jedným ťahom – Filip Rojík (6.B)
Korzika – Veronika Kánová, Nikola Janečková (8.A)
Slnečná sústava – Jozef Koleda (5.A)
Slovenský raj – Adam Gonda (7.A)
Počítačové siete – Michal Golian (8.B)
London - Matúš Šimko, Karolína Hlaváčová (8.A)
J.A.R.V.I.S . - Tomáš. Koleda (9.A)
Neurón – Veronika Nemogová (7.A)
Paradoxy - Milan Kubala (9.A)

Vyhodnotenie:

1. spoločné miesto: Emma Koštialiková a Tomáš Koleda
2. miesto: Milan Kubala
3. miesto: Karolína Hlaváčová a Matúš Šimko

Cena riaditeľky školy: Jozef Koleda
Cena poroty: Veronika Nemogováfoto01     foto02     foto03     foto04