K R O N I K A


Medzinárodný deň školských knižníc
24. 10.2011Celá škola sa v tento deň zapojila do plnenia úloh k téme: „Školská knižnica pripravuje žiakov na život.“
Žiaci 1. ročníka hľadali v knihách zvieracie postavičky a pobavili sa pri prezentácii o Mackovi PU. Druhý a tretí ročník putoval s kočíčkom, rozlišoval v knihách dobro a zlo a za správne odpovede zbieral do košíčkov jesenné ovocie.
Ďalší žiaci vo 4. a 5. ročníku zažívali dobrodružstvo s Harrym Potterom a zisťovali, že fantázia nám obohacuje život. Skupiny žiakov zo 6., 7. a 8. ročníka putovali za tajomstvom knihy, zisťovali v príbehoch, že kniha nás aj poučí, poradí nám, ako sa vyvarovať chýb, pomôže nám, keď sme smutní, nesklame, je priateľom.
Aktivity, ktoré sme plnili sa žiakom páčili a uvedomili , že kniha nás pripravuje na život, obohacuje ho. Žiaci 4. ročníka si hneď požičiavali knihy a chcú si osudy H. Pottera aj prečítať.foto1     foto2     foto3     foto4     foto5

foto6     foto7     foto8     foto9     foto10

foto11     foto12     foto13     foto14     foto15