K R O N I K A


Týždeň modrého gombíkaNaša škola sa už niekoľko rokov zapája do aktivít v rámci projektu Škola spolupracujúca s deťmi. Tento rok v rámci Týždňa modrého gombíka žiaci 7. C triedy na pôde školy predali žiakom a učiteľom gombíky v hodnote 43,52 euro. Najväčší príspevok bol tri eurá za jeden gombík. Aj táto neveľká suma vyzbieraná na našej škole pomôže niekomu v ďalekej krajine a je dôkazom našej ľudskosti. Ďakujeme!


foto

obr