K R O N I K AŠkolské kolo olympiády AJŠkolské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 6. decembra 2011 v dvoch kategóriách 1A (žiaci 6. a 7. ročníka) a 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Počet zúčastnených žiakov v prvej kategórii bol 6 a v druhej kategórii 5 žiakov. Žiaci pracovali na úlohách v písomnej a ústnej časti. Zúčastnení žiaci ukázali, že poznatky z vyučovacích hodín anglického jazyka vedia využívať v maximálnej možnej miere a že sa vedia orientovať v každodenných komunikačných situáciách.
Ocenení boli všetci zúčastnení, avšak najviac úspešní boli:

Kategória 1A

1. Roman, Maroš – 62 b./70 b.
2. Žákovic, Matej – 57/70 b.
3. Nociarová, Alexandra – 55, 5/70 b.

Kategória 1B

1. Koleda, Tomáš – 58 b./70 b.
2. Oláhová, Dominika – 53 b./70 b.
3. Šimko, Matúš – 49 b./70 b.foto1

foto2