K R O N I K AŠkolský rok 2010/2011

  Exkurzia Budapešť

  Vodácka sobota

  Naša exkurzia v Polsku

  Vytvorme plastový obrazec

  Lesnícke dni

  Deň matiek

  Deň učiteľov

  Výstavka kníh

  Orion florbal

  Geografická olympiáda

  Viedeň

  Súťaž časopisu Vrabček

  Čas páperia

  AJ - olympiáda

  Otvorenie supermarketu

  Osobnosť školy

  Prečo mám rád slovenčinu ?

  Svetový deň zdravej výživy

  Deň školských knižníc

  Olympiáda JS školské kolo

  Zvolenská dvojka

  Otvorenie školského roka
  Ukončenie školského roka

  Dopravná výchova

  Čarovné slovíčka

  Vodácky maratón

  Pink Song 2011

  Rétorika

  Prednes poézie a prózy

  Zachráňme planétu

  Hviezdoslavov Kubín

  Škola v prírode 1. a 2. ročník

  Mimoriadna udalosť

  Zápis do 1. ročníka

  Prvé vysvedčenie

  Halový turnaj vo futbale

  Ezopove bájky

  Dopravná výchova

  Týždeň boja proti drogám

  iBobor informatická súťaž

  Mesiac úcty k starším

  Výstava plody Zeme

  Bež a vyhraj

  GRANUS CUP vodácky pretek

  Cvrčovický džbánek
  Školská vedecká konferencia

  Škola v prírode 3. a 4. ročník

  Čitateľský maratón

  Krajské majstrovstvá vo volejbale

  Slávik Slovenska

  Mladí zdravotníci

  Čo vieš o hviezdach

  Výtvarná súťaž

  Korunovácia kráľa čitateľov

  Prednes poézie a prózy

  Don Quijote v školskej jedálni

  Deň otvorených dverí

  Všetkovedko

  Vianočná Bratislava

  Šaliansky Maťko

  Vianočná diskotéka

  Mikulášsky deň u nás

  Mikuláš v Domove dôchodcov

  Projekt Slniečko

  Divadielko na ihrisku

  Detská lesnícka univerzita

  Kolaudácia rekonštrukcie školy

  Letné sústredenie vodákov