K R O N I K A


Poznáš správnu odpoveď?Dňa 8.3.2010 si žiaci 8.A, 8.B a 8.C tried si vyskúšali svoje vedomosti o EÚ a ľudských právach v súťažnom kvíze „ Poznáš správnu odpoveď? “. V prvej úlohe riešili tajničku, v ktorej bolo ukrytých 10 ľudských práv. V druhom kole sa popasovali s cudzími slovami a v treťom odpovedali na súťažné otázky.

I. miesto   - VIII. A  Longajová K., Tušimová L., Badinková N., Zelenková H.
II. miesto  – VIII. B  Milko D., Rovňan D., Šuba F., Vatra M.
III. miesto – VIII. C Janespal L., Hulla R., Snopko D., Berger V.

Kvíz pripravili : Mgr. Adamčoková, Mgr. Hradská


foto1

foto2

foto3

foto4

foto5

foto7