K R O N I K A


Šaliansky MaťkoAj tento rok sa do súťaže v prednese povesti zapojili aj najmladší žiaci našej školy – druháci a tretiaci. Povesť o Zvolene, Hľadači vody či O Pustom hrade a mnoho iných povestí zazneli počas príjemného popoludnia v našej školskej knižnici. Najväčší úspech mal prednes Jozefa Koledu z 3.A pri prednese povesti „Kováči z Kováčovej“. Od Soni Vajdovej z 3.A sme sa dozvedeli „Ako Budčania nebudili Zvolenčanov“, ktorá týmto prednesom dosiahla 2. miesto. Na treťom mieste s prednesom povesti „Kráľ Matej“ sa umiestnila Michaela Demeová z 3.C. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom blahoželáme. Do obvodového kola za našu školu postupuje Jožko Koleda. Držíme mu palce!saliansky_matko


Zo starších žiakov do obvodného kola postúpil Tomáš Koleda zo 7.A, ktorý v III. kategórii získal 3. miesto.

tomas_koleda    diplom