K R O N I K A


Hudba v jedálni4.novembra sa naša jedáleň pre prvákov a druhákov premenila na koncertnú sálu. Privítali sme v nej veselého uja, ktorý nám vyrozprával príbeh o princeznej. Od zlej strigy ju zachránil smelý junák. Pomohli mu aj deti, ktoré strigu odplašili pesničkou. Celý príbeh bol popretkávaný pesničkami a hrou na rôzne hudobné nástroje. Bolo to veselé, ale aj veľmi poučné stretnutie s hudbou.Hudba v jedálni

Hudba v jedálni

Hudba v jedálni

Hudba v jedálni

Hudba v jedálni