K R O N I K A


ENVIROPROJEKT 2009Cieľom ENVIROPROJEKTU 2009 je zvýšiť záujem verejnosti, ale aj žiakov a pedagógov našej školy pri riešení environmentálnych otázok. Úlohou všetkých účastníkov projektu je za pomoci letákov zvýšiť intenzitu separovania odpadov v našom meste. Zároveň zaviesť tradíciu triedenia odpadov na našej škole

Zahájili sme realizáciu ENVIROPROJEKTU 2009 na našej škole.

Vybraní žiaci našej školy sa zúčastnili na Envirofestivale - premietania dvoch filmov s environmentálnou tematikou na našej škole. Títo žiaci fotografiami zdokumentovali stav čistoty okolia našej školy, ktoré použili pri tvorbe letáku.

Realizácia ENVIROPROJEKTU 2009 pokračuje

Zhotovili sme letáky, ktorých cieľom je zvýšiť záujem obyvateľov nášho mesta o separáciu odpadov. Vybraní žiaci našej školy ich rozniesli približne do 3000 domácností, ktoré sa nachádzajú v širšom okolí našej školy. Zároveň boli doručené aj na Mestský úrad vo Zvolene, čím sme upozornili aj zamestnancov mestského úradu o našich snahách zvýšiť záujem o separáciu odpadov.

A takto vyzerá náš leták .......................enviroplagat

enviroplagat2
 


Druhý roznos letákov

V novembri 2009 žiaci našej školy rozniesli ďalších 2000 letákov na ktorých sa nachádza naša výzva, aby sa aj ďalší obyvatelia nášho mesta zapojili do separácie odpadov

Rozbehli sme separáciu odpadov
V decembri v roku 2009 sme na našej škole rozbehli separáciu odpadov za pomoci separačných nádob, ktoré sme umiestnili do priestorov našej školy. Žiaci ale aj zamestnanci našej školy sa týmto zapojili a zapájajú do triedenia odpadov a tým prispievajú k ochrane životného prostredia.

Záverečný monitor
Žiaci našej školy zmonitorovali okolie našej ohľadom separácie odpadov a zistili, že naša výzva zvýšila záujem o separáciu odpadov u obyvateľov v našom meste, čim sme prispeli k zachovaniu prírodných zdrojov našej planéty.


enviro1 enviro2 nastenka