K R O N I K A


Biologická olympiáda


Aj tento školský rok si žiačky našej školy zasúťažili v okresnom kole biologickej olympiády kategórie C. V projektovej časti súťažila Lucia Tušimová, žiačka 8.A triedy, ktorá robila projekt na tému IQ môjho psa. Touto prácou úspešne reprezentovala našu školu, pretože získala v okrese prvé miesto. Teoreticko-praktickej časti olympiády sa zúčastnili Andrea Benková a Natália Badinková. Tiež boli úspešné, pretože Natália skončila na druhom a Andrea na treťom mieste v okrese. Týmto umiestnením sa Lucia a Natália dostali aj do krajského kola, kde tiež dosiahli dobré výsledky.


foto1