Jedáleň

Oznamy:

 
 
 
 
 
 


Foto školy Logo školy Poháre Chodba Trieda Jazyková učebňa Počítačová učebňa ŠKD Interaktívna tabuľa Hokejbalové ihrisko Telocvičňa

Vážení rodičia!  Zápis do 1.ročníka sa uskutoční:


20.4.2018 (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod.
21.4.2018 (sobota) od 08,00 hod. do 12, 00 hod.Priebeh zápisu:
Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.
Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

¦ meno a priezvisko
¦ dátum narodenia
¦ rodné číslo
¦ miesto narodenia
¦ národnosť
¦ štátne občianstvo
¦ trvalé bydlisko dieťaťa
¦ v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ sa zisťujú počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok.


Tlačivá na stiahnutie :
Dotazník k zápisu do 1. ročníka
Prihláška na stravu
Žiadosť o odklad plnenia povinnej školskej dochádzky
Žiadosť o prijatie do ŠKD

Pomôcka pre rodičov k zápisu do 1. ročníka
Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka

Vzn. č.174 o určení miesta a času zápisu na plnenie PŠD
Vzn. č.175 o určení školských obvodov vo Zvolene

čiara

KONTAKTY

VÁŠ ODKAZ PRE NÁS

obálka Adresa
Základná škola
J. Alexyho 1941/1
960 01  ZVOLEN


Meno a priezvisko :
Váš email :


Váš odkaz :


telefón Telefón
045 / 536 2169
Mobil
0918 968 952
email Email: riaditeľ
zssekier@gmail.com
Email: škola
skola@zsalexyhozv.sk
telefón Ekonómka školy
045 / 540 2343
telefón Školská jedáleň
045 / 536 2251
Mobil
0918 968 951